Regulamin kręgielni


Wszystkie osoby korzystające z torów bowlingowych Hotelu Polesie podlegają ustaleniom poniższego regulaminu:

 1. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników powinien zmienić obuwie na bowlingowe. Granie, wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym niż bowlingowe jest zabronione!
 2. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje, pozostawiamy na stoliku.
 3. Osoby po nadmiernym spożyciu alkoholu nie mogą korzystać z torów.
 4. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników.
 5. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 6. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 7. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 8. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 9. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 10. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach.
 11. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę.
 12. Hotel Polesie zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 90 PLN za rzut na wyłączonym torze.
 13. Doprowadzenie do uszkodzeń mechanicznych w kręgielni wiąże się z pokryciem kosztów ich naprawy.
 14. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Jeden gracz gra jedną kulą. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 15. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy wezwać obsługę Hotelu Polesie. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory jest zabronione.
 16. Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.
 17. W przypadku rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
 18. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. Hotel nie odpowiada za prywatne akcesoria gości.
 19. Pracownicy hotelu są uprawnieni do wyproszenia z torów osób nietrzeźwych, które zakłócają grę innym gościom.
 20. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
 21. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać do pracowników hotelu.
 22. W przypadku nie zastosowania się do postanowień hotel nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia.
 23. Hotel Polesie nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach bowlingowych.
 24. Hotel Polesie zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.